petak, rujan 18, 2020

Objavljena je verzija modula za IS HRS za vođenje zapisnika i statistike za rukometnu utakmicu kao i upute za korištenje modula.

Link za modul: https://www.xhelpdesk.eu/index.php?rp=/download/category/2/Hrvatski-rukometni-savez.html

Video upute: https://www.xhelpdesk.eu/index.php?rp=/knowledgebase/12/Hrvatski-rukometni-savez« Nazad