Kategorije

e-Račun FINA (2)

Upute za slanje računa preko FINA-ininog e-servisa

HRS - Liste v2 (5)

Upute za korištenje nove verzije programa za ispis osoba u rukometu

Sistemske postavke (1)

Informacije vezane za različite poteškoće između korištenja operativnog sustava i informacijskog sustava

SportMANAGER (2)

Upute za korištenje programskog rješenja SportMANAGER

SSL certifikati (8)

Sve što trebate znati o SSL certifikatima

Najpopularnije

 Koje vrste SSL certifikata postoje ?

SSL certifikate možemo podijeliti prema stupnju sigurnosti koju pružaju te prema broju domena i...

 High Assurance SSL certifikati ?

Za izdavanje High Assurance certifikata potrebna je validacija tvrtke i domene, a certifikat se...

 Kako će SSL certifikat zaštiti povjerljive informacije ?

Šifriraju se svi poslani podaci kako bi bili nečitljivi svima osim odredišnom serveru kojemu su...

 Low Assurance SSL certifikati ?

Za izdavanje Low Assurance certifikata potrebna je validacija domene, a certifikat će biti...

 Što je SSL certifikat ?

SSL je skraćenica od Secure Socket Layer. Označava tehnologiju šifriranja kako bi se povjerljive...