Viewing articles tagged 'liste'

 Kraj rada

Nakon završetka rada u programu, potrebno je kliknuti na gumb Kraj rada smješten pri vrhu ekrana. 

 Kreiranje i ispis liste

Nakon uspješne prijave, otvara se glavni izbornik. Klikom na gumb Liste otvara se prikaz listi....

 Pregled i izmjena podataka osoba u klubu

Nakon uspješne prijave, otvara se glavni izbornik.  Klikom na gumb Osobe otvara se pregled...

 Pregled statistike

Nakon uspješne prijave, otvara se glavni izbornik. Klikom na gumb Statistika, otvara se...

 Pregled, kreiranje i brisanje pristupnica

Nakon uspješne prijave, otvara se glavni izbornik.  Klikom na tipku Novi podatak koja se...