Viewing articles tagged 'pristupnice'

 Upute za prihvat pristupnice

Nakon uspješne prijave, otvara se glavni izbornik.  Klikom na gumb Pristupnice otvara se okvir...