Viewing articles tagged 'sql'

 U bazu podataka ne upisuju se HR slova ?

Otvorite Upravljačku ploču (Control Panel). Otvorite Region.  Otvorite Administrative....