Viewing articles tagged 'windows 1250'

 U bazu podataka ne upisuju se HR slova ?

Otvorite Upravljačku ploču (Control Panel). Otvorite Region.  Otvorite Administrative....