Viewing articles tagged 'fina'

 Problemi vezani uz slanje e-Računa preko FINA-inog e-servisa

Mogući problemi koji se mogu pojaviti kod slanja e-Računa:  "Primatelj ne može zaprimiti...

 Upute za kreiranje e-Računa preko FINA-inog e-servisa

Kako bi se kreirao e-račun, prvo je potrebno pokrenuti e-Račun servis koji se nalazi na radnoj...